Основні закони Всесвіту

 

Закон Знання

Це, мабуть, найбільш широко використовуваний закон і, можливо, такий, що охоплює інші закони. Сутність його полягає в тому, що розуміння дає контроль. Чим більше відомо про об’єкт, тим простіше здійснювати над ним контроль. Знання – це влада.

Закон Самопізнання

Це – основне похідне Закону Знання. Цей закон несе додаткові відтінки: той, хто не має знання про себе, не може мати знання про (і, відповідно, влади над) своєю магією. Цей закон – ілюстрація того, чому "злі" маги зазвичай дуже рідкісні, а "злих" друїдів взагалі не буває: відданість "злу заради зла" зазвичай веде до втрати інтроспекції і самосвідомості. Важко нести шкоду іншим, коли повністю розумієш, якої шкоди це б завдало тобі. Пізнай Себе.

Закон Синхронізації

Дві або більше події, які трапляються одночасно – це, схоже, більше чим просто збіг. Дуже рідко одні події відбуваються ізольовано від інших. Це завжди не чиста випадковість.

Закон Причини І Ефекту

Простий науково-логічний висновок – точнісінько та ж дія, що здійснена за точно тих же умов, призведе до точно того ж результату. Друїди мають, принаймні, таку ж віру в причину й ефект, що й сучасні психіатри; вони як маги просто усвідомлюють, що добре проведений ритуал, як і гарна театральна постановка або гарний старий кулінарний рецепт, завжди передбачувані. Насправді заклинання включають так багато змінних, що повне управління або навіть розуміння їх найчастіше неможливе. Ключ до успіху магії – у вивченні: які змінні більш важливі і як зберігати їх сталість. Контроль змінних – це глазур на торті.

Закон Асоціації

Якщо будь-які дві палітри мають спільні елементи, палітри взаємодіють "через" ці спільні елементи, то управління однієї палітрою сприяє управлінню іншою (іншими) залежно від кількості залучених спільних елементів. Це найбільш важливий закон нарівні зі Законом Знання. На ньому побудовані тисячі ритуалів – від любовних замовлянь та друїдських чорних клинків до карткових ворожінь і інвольтування.

Закон Подібності

Наявність якісного фізичного або ментального образу об’єкта полегшує контроль над ним. Приклади абсолютно очевидні – володіння моделлю, зображенням або іншим образом Вашої мети (як "чаклунською лялькою") повідомляє Вам владу впливу на мету. Виглядає подібним – подібне. Цей закон настільки ж важливий, як і Закон Знання, і Закон Асоціації.

Закон Контакту

Четвертий з найважливіших Законів. Об’єкти, що перебували колись одне з одним у фізичному контакті, продовжують взаємодіяти після завершення. Будь-хто, з ким Ви зіштовхувалися, має з Вами магічний зв’язок, хоча і досить слабкий, поки контакт не стане більш інтенсивним або тривалим, або багаторазовим. Магічна сила контагеозна; природно, володіння частиною чийогось тіла (нігті, волосся, слина) дає кращий контактний зв’язок.

Раніше у друїдів це був простий варіант Закону Контакту. Ім’я – це щось, глибоко пов’язане з його носієм, і проста вимова імені вже тягне за собою виникнення певного контакту з тим, хто його носить. Щоб уникнути можливого небажаного контакту з іншими людьми, багато магів і воїнів у давнину ретельно приховували свої імена. Знання повного і СПРАВЖНЬОГО імені об’єкта або процесу дає контроль над ним, оскільки ім’я – це дефініція, так само як контактний зв’язок і асоціація (якщо Ви називаєте що-небудь тим же ім’ям знову і знову, – це ім’я асоціюється з об’єктом). Це працює також і тому, що знання повного і правдивого імені чого-небудь або кого-небудь означає, що Ви отримали повне розуміння його природи.

Закон Сили Слів

Існують якісь слова, які здатні змінювати внутрішню або зовнішню реальність того, хто їх виголошує, і їх сила може полягати як у їхньому звучанні, так і їх значенні. Багато серед цих слів – це імена, чиє значення втрачено або забуте; багато магічних маніпуляцій вимагають написання таких слів на образі або об’єкті та / або виголошення під час їх побудови та / або використання.

Закон Персоніфікації

Будь-який феномен може вважатися живим і мати особистість – це означає розходження між бути й існувати. Що завгодно може бути персоною. Багато магів, що спеціалізуються на погоді, як і друїди, персоніфікують вітри і хмари, наприклад, і цим фокусують свою магічну енергію.

Можна встановити внутрішній зв’язок між процесами всередині і зовні себе, викликавши внутрішній процес під час встановлення зв’язку.

Закон Виклику

Можна встановити зовнішній зв’язок між процесами всередині і зовні кого-небудь, викликавши зовнішній процес під час встановлення зв’язку.

Закон Ідентифікації

Можна через максимальну асоціацію між своїми елементами й елементами іншої істоти дійсно стати тією істотою, аж до володіння його знаннями і маніпуляцією його силою.

Закон Особистого Всесвіту

Будь-яка істота вільно і здатна створити свій власний Всесвіт, який ніколи на 100% не буде ідентичний Всесвіту іншої істоти. Так звана "реальність" – це, по суті справи, консенсус думок істот про їхні власні Всесвіти.

Закон Нескінченність Всесвіту

Абсолютне число всесвітів, у яких відображено всі можливі комбінації феномену існування, – це нескінченність. Все можливе, хоча деякі речі більш вірогідні, ніж інші. Можна вважати це посилання на "світи альтернативних можливостей" науковою фантастикою, але цей закон має найширше застосування.

Закон Прагматизму

Якщо спектр переконань або поведінки дозволяє істоті вижити й досягти обраних цілей, то такі переконання (комбінації поведінки) "вірні", "правильні" або "розумні". Те, що працює, – вірне. Іноді від цього правила відхрещуються, але зазвичай застосовують.

Закон Синтезу

Синтез двох або більшого числа "протилежних" спектрів даних дає новий спектр, який буде більш істинним за кожний з вихідних. Синтезований спектр може бути застосовний на більшій кількості рівнів реальності, будучи не компромісом, а чимось новим і великим.

Закон Істинної Брехні

Можна, для, розуміння або дії, порушити справжній спектр даного особистого Всесвіту і все ж таки залишатися "вірним", враховуючи, що це "працює" у специфічній ситуації. Це парадокс, але в цьому поняття "істини". Закон в основному малозастосовний, крім як для виправдання застосування трьох попередніх законів в умовах вашої версії реальності світу.

Закон Полярності

Будь-який спектр даних може бути розділений на (принаймні) дві "протилежні" характеристики, і кожна буде містити суть іншої всередині себе.

Закон Протилежності

Підзакон полярності. Протилежний спектр містить інформацію про інші спектри, припускаючи інформацію про те, чим спектр НЕ є. Так, контролювання протилежного спектру дозволяє контролювати шуканий спектр.

Закон Динамічного Балансу

Щоб вижити, стати сильним, необхідно підтримувати кожен аспект свого Всесвіту в стані динамічного балансу з будь-яким іншим аспектом. Крайнощі небезпечні, оскільки крайні сутності стають настільки асоційовані з прикордонними аспектами, що вони втрачають здатність розтотожнюватися з цими аспектами зовсім. До речі, це – інша причина малої кількості "злих" магів серед друїдів, оскільки постійна асоціація з болем і смертю викликає біль і смерть у Всесвіті мага, що обмежує його можливості в діях.

Закон Збочення

Більш знайомий сучасним читачам як закони Мерфі (ні що не нове під Місяцем!). Якщо хтось може розвиватися неправильно, він так і буде робити. Магічні асоціації часто виробляють на противагу від бажаного, і численні збіги, які повинні б бути несприятливими працюють на користь. Навіть якщо ніхто не може йти іншим чином, деякі елементи Всесвіту можуть змінитися так, що все тільки іншим чином і піде. Подобається нам це чи ні, але боги (або доля, природа, Абсолют, або що Вам завгодно) мають право на почуття гумору. У емоційно здорового мага менше проблем з цим законом, ніж у інших, оскільки йога жива і не позбавлена гумору свідомість, – кращий репетитор для з’ясування цього закону.

Закон Єдності

Будь-який феномен існування пов’язаний прямо чи опосередковано з будь-яким іншим у минулому, сьогоденні або майбутньому. Відчуття роздільність феноменів засноване на неповному знанні і / або розумінні.

   • На главную